top of page
logo_poir.png
logo_pl.png
logo_ue.png

POMAGIER - dwuręczne, wielosensorowe urządzenie z wyspecjalizowanymi chwytakami, asystent wspomagający prace w małej gastronomii

 

nr wniosku POIR.01.01.01-00-0833/18

Projekt realizowany przez: Beata Szulc I. E-TEC NETWORKS II. AVENA TECHNOLOGIE
 

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie dwuręcznego, wielosensorowego urządzenia z wyspecjalizowanymi chwytakami, wspomagającego prace w małej gastronomii, wykorzystujące system obrazowania przestrzennego, algorytmy uczenia maszynowego oraz wyposażone w
wielowarstwowy system bezpieczeństwa.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie zatem INNOWACJA PRODUKTOWA w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych w postaci asystenta kuchennego POMAGIER, zastępującego człowieka w prostych pracach kuchennych, który wyróżnia się sprawnymi manipulatorami, dopasowanymi do istniejącego otoczenia. Przewaga rozwiązania wynika z elementów robota skupionych wokół wyspecjalizowanych chwytaków i ich cech takich jak: wielopalcowość, duża ilość stopni swobody, wielodotykowość oraz duża ilość sensorów. Poza czujnikami w samych kończynach, sprawne urządzenie będzie posiadało skuteczny system obrazowania, umożliwiający sprawne rozpoznawanie obiektów, dostarczania informacji dla manipulatorów oraz rozpoznawania sytuacji i zagrożeń w bezpośrednim otoczeniu. Zwieńczeniem poprawnego funkcjonowania urządzenia w zmiennym środowisku kuchennym jest jego przystosowywanie się do warunków otoczenia. Cel
ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zastosowanie systemu uczenia maszynowego.


Kluczowe cechy nowości proponowanego rozwiązania stanowią:

  1. Dwuręczny system specjalizowanych manipulatorów umożliwiający wykonanie czynności kuchennych. Konstrukcje projektowanych chwytaków będą w stanie precyzyjnie i z dużą siłą manipulować takimi przedmiotami jak: owoce, warzywa, naczynia i narzędzia kuchenne. Manipulowanie w tym rozumieniu oznacza: chwytanie, przesuwanie, unieruchamianie, przenoszenie, mieszanie, przesypywanie i krojenie składników kuchennych.

  2. Wielopunktowy sensor dotyku - sensor wspomagający chwytanie przedmiotów, jego skuteczność oraz zmiany takie jak przemieszczanie przedmiotów i obiektów w chwycie.

  3. System obrazowania przestrzennego z wykorzystaniem kamery 3d oraz lidaru o bardzo wysokiej precyzji obrazowania, umożliwiający manipulowanie przedmiotami przez manipulatory na podstawie zobrazowanej sytuacji w obszarze roboczym w czasie rzeczywistym, przy pomocy funkcji: rozpoznawania przedmiotów, wydzielenia i oznaczenia różnych przedmiotów z chmury punktów i kamery RGB, rozpoznania części składowych przedmiotu (np. rączka noża), wykrywania niepożądanego przemieszczenia się przedmiotu, osiągnięcia bardzo wysokiego współczynnika rozpoznawania obrazu (99,9% dla zdefiniowanego katalogu obiektów).

Grupa docelowa

Bezpośrednią grupę docelową rezultatu projektu stanowią przede wszystkim małe placówki gastronomiczne.
Pośrednią grupę docelową rezultatu projektu stanowią podmioty sektora IT.


Wnioskodawca planuje wdrożyć wyniki prac B+R niniejszego projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji oraz sprzedaż produktów na bazie uzyskanych wyników projektu.

gripper_two_04
vision_one_02
arm_one_prev1
Clicking on a Tablet
gripper_one1

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9.823.381,25 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie na Projekt w kwocie nie przekraczającej 7.220.392,50 zł, co stanowi 73,5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

bottom of page